การแข่งขันวิ่ง Chiang rai Half Marathon

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ในรายการ Bangkok Airways ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้รับรางวัล  อันดับที่ 1 อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชาย ระยะทาง 10 km และอันดับที่ 3 ประเภทชาย Overall 5 km