การแข่งขันวิ่ง Mimi Marathon RMM RUN 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ในรายการ RMM RUN 2019 ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัล อันดับที่ 5 ประเภทชาย อายุไม่เกิน 20 ปี ระยะทาง 10 km และ ได้รับรางวัล อับดับที่ 2 Overall ประเภทหญิง ระยะทาง 4 km