มุทิตา คุรุสดุดี

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี มุทิตา คุรุสดุดี แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒