รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน

นายชนกันต์ ทวีพนารักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ,นายไกรครุบฑ์ นามเลย นักเรียนชั้นม.6/3 ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทเยาวชน และครูเทวราช กรกฏกำจร ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านพระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน