ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการคนใหม่

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันต้อนรับ นายจักรกฤษณ์ พุทธะ และนางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม