ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย 

ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2560