กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com