ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กรณีที่ติด 0 ร มส

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กรณีที่ติด 0 ร มส
ซึ่งนายกฤศ  วงศ์เรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ชี้แจง กรณีนักเรียนที่ติด 0 ร มส มากกว่า 5 วิชาขึ้นไป