ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม