ผลการตัดสินการประกวดตั้งชื่อ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

0106_2560

 

คลิกดูไฟล์