พิธี คุรุมุทิตา กษิณาลัย ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี คุรุมุทิตา กษิณาลัย ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment