งานนิเทศการเรียนการสอน

แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน
ดาวน์โหลด docx  , ดาวน์โหลด pdf

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด docx , ดาวน์โหลด pdf

บันทึกการสังเกตการสอน
ดาวน์โหลด docx , ดาวน์โหลด pdf