แจ้งปัญหาลืมรหัสผ่านการใช้งานอีเมลล์โรงเรียน

สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งานอีเมลล์ @mwk.ac.th
1. สามารถแจ้ง Reset รหัสผ่านได้ที่ห้องสื่อและเทคโนโลยี หรือ ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 2
2. ครูและบุคลากร สามารถแจ้งมาที่ http://bit.ly/resetpwTeacher
3. นักเรียนสามารถแจ้งมาที่ http://bit.ly/resetpwStudent