รายงานการประเมินตนเอง SSR

(โปรดลงชื่อเข้าใช้ Google drive ด้วยอีเมล์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเท่านั้น @mwk.ac.th)

ปีการศึกษา 2558
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click

ปีการศึกษา 2559
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click

ปีการศึกษา 2560
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง  Click

ปีการศึกษา 2561
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click

ปีการศึกษา 2562
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (อัพเดท 16/03/63)  Click
- ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click


ข้อแนะนำ

หากท่านเข้าไดร์ฟเพื่อส่งหรือค้นหารายงานการประเมินตนเอง แล้วปรากฎหน้าเว็บแบบรูปด้านล่างนี้  ขอให้ท่านคลิกปุ่มสลับบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์ของโรงเรียน (@mwk.ac.th) หากท่านติดขัดปัญหาในการใช้งานอีเมล์ของโรงเรียนขอให้ท่านติดต่อครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ได้ทันที

About โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม

View all posts by โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม →