เอกสารงานควบคุมภายใน

***แบบฟอร์มเอกสารงานควบคุมภายใน ปี 2562 

***ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

แบบฟอร์มเอกสารงานควบคุมภายใน ปี 2561
แบบฟอร์ม : CSA(ปีการศึกษา2561)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม : CSA(ปีการศึกษา2561)
………………………………………….
แบบฟอร์ม ปย.2(ปีการศึกษา2561)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปย.2(ปีการศึกษา2561)
………………………………………….
แบบฟอร์มแบบติดตาม ปย.2(ปีการศึกษา2561)
ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบติดตาม ปย.2(ปีการศึกษา2561)
………………………………………….
แบบฟอร์ม ปย.1(ปีการศึกษา2561)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปย.1(ปีการศึกษา2561)
………………………………………….
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ

ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561
ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

About โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม

View all posts by โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม →