โปรแกรมงานแผนงานและงบประมาณ

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม คลิก

วีดีโอ  การเพิ่มโครงการในระบบแผนงานและงบประมาณ คลิก

วีดีโอ การเบิกวัสดุและขอซื้อ ในโปรแกรมงานแผนงานและงบประมาณ คลิก

About นายนำชัย หอมแก่นจัน

View all posts by นายนำชัย หอมแก่นจัน →