กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์

กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 


Comments are closed.