ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อัพเดต วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ชั้นม.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10
ชั้นม.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10
ชั้นม.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10
ชั้นม.4 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 ทวิ ม.4/10 พืช
ชั้นม.5 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
ชั้นม.6 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10