ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อัพเดต วันที่ 7 ตุลาคม 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10